085 401 22 92

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst bevat de afspraken tussen de werknemer en de werkgever over de arbeidsvoorwaarden. In een arbeidsovereenkomst wordt in ieder geval vermeld voor welke duur de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, welk salaris hier tegenover staat en welke functie er wordt vervuld.

In een arbeidsovereenkomst kunnen daarnaast aanvullende zaken geregeld worden, zoals een proeftijd, toepasselijkheid van een opzegtermijn, concurrentiebeding, relatiebeding en/of een geheimhoudingsbeding. De inhoud van de arbeidsovereenkomst is afhankelijk van de afspraken die tussen partijen worden gemaakt. Meester in Recht helpt u bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of bij het beoordelen van een arbeidsovereenkomst, zodat u zeker weet dat uw rechten en plichten goed gewaarborgd zijn.