085 401 22 92

Overeenkomsten

Iedereen sluit overeenkomsten, denk bijvoorbeeld aan het kopen van een televisie, het aangaan van een dienstverband of het afsluiten van een geldlening. Er bestaan verschillende vormen van overeenkomsten en deze kunnen op verschillende manieren tot stand komen.

Een overeenkomst is een afspraak tussen 2 of meer partijen om iets te doen, te geven of iets na te laten. In sommige gevallen sluit u onbewust een overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u boodschappen gaat doen in de supermarkt: De winkelier levert immers goederen aan u, waarbij u als tegenprestatie een geldbedrag aan de winkelier betaalt. Andere overeenkomsten krijgen meer aandacht, bijvoorbeeld het afsluiten van een huurcontract.

Overeenkomsten komen tot stand door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. De overeenkomst is gebaseerd op een naar buiten gerichte verklaring of gedraging van iemand en heeft als doel een bepaald rechtsgevolg in te roepen. Een overeenkomst kan worden beëindigd door vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. Ook kan de overeenkomst beëindigd worden door verloop van tijd of door het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst.

Gaat u een overeenkomst aan of wilt u juist een overeenkomst ontbinden? Neem dan contact op met Meester in Recht. Wij helpen u graag verder.