085 401 22 92

Consumentenkooprecht

Het consumentenkooprecht omvat bijzondere regels over bijvoorbeeld garantie, bedenktijd, koop op afstand, wat een consument kan doen als het product niet is zoals verwacht en hoe de koopovereenkomst kan worden ontbonden of vernietigd.

Er moet aan de volgende 4 eisen worden voldaan om het consumentenkooprecht van toepassing te kunnen verklaren:

  1. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst. Er komt een koopovereenkomst tot stand wanneer de ene persoon een product of goed geeft aan de ander en die ander daarvoor een vooraf overeengekomen prijs betaald;
  2. Het gekochte product moet een roerende zaak zijn. Roerende zaken zijn zaken die kort gezegd niet aan de grond vastzitten. Dus een huis of een bedrijfspand is geen roerende zaak en valt niet onder het consumentenkooprecht;
  3. De koper moet een consument zijn. Een consument is iemand die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien u als particulier een product koopt, dan bent u dus een consument;
  4. De verkoper moet daarentegen juist wel handelen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De verkoper mag dus juist geen particulier zijn. Er moet sprake zijn van een professionele verkoper.

Als aan deze eisen is voldaan, is er sprake van consumentenkoop en is het consumentenrecht hierop van toepassing. Als consument krijgt u de daarbij behorende rechtsbescherming.

Bent u ontevreden over een aankoop en is het consumentenrecht op u van toepassing? Neem dan contact op met Meester in Recht. Wij helpen u graag verder.