085 401 22 92

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

In het geval er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en erkenning van het kind niet tot de mogelijkheid behoort, kan het vaderschap door de rechtbank worden vastgesteld.

De rechtbank kan daartoe bijvoorbeeld een DNA-onderzoek gelasten. Daarmee kan worden vastgesteld wie de biologische vader of duomoeder is. Zo’n verzoek kan worden ingediend door zowel de moeder als het kind: de moeder dient een dergelijk verzoek te doen binnen 5 jaren nadat het kind is geboren; het kind dient een dergelijk verzoek te doen binnen 5 jaren nadat bekend is geworden wie zijn of haar biologische vader zou kunnen zijn.

Meester in Recht heeft ruime ervaring met het voeren van dergelijke procedures en haalt daarbij telkens resultaat.