085 401 22 92

Omgangsregeling

In een omgangsregeling worden afspraken met betrekking tot de omgang met de kinderen opgenomen. De omgangsregeling is een onderdeel van het ouderschapsplan.

Ouders zijn vrij om te bepalen wat er in een omgangsregeling komt te staan. Het kan uiteraard voorkomen dat u en uw ex-echtgenoot niet op één lijn zitten met betrekking tot de afspraken omtrent de kinderen. Als dit het geval is, kan Meester in Recht hierin helpen en ondersteuning bieden. Meester in Recht is zeer ervaren op het gebied van het adviseren, vaststellen, nakomen of wijzigen van omgangsregelingen.

Co-ouderschap is een vorm van een omgangsregeling die tegenwoordig vaker voorkomt. Bij co-ouderschap zijn de zorg- en opvoedingstaken bij helfte (50/50) verdeeld. De kinderen zijn dan evenveel tijd bij beide ouders. Ook hierbij is het van groot belang dat er goede en heldere afspraken worden gemaakt. Ook hierin kan Meester in Recht u bijstaan.