085 401 22 92

Mediation

Echtscheiding gezamenlijk

Indien u als echtgenoten niet tegenover elkaar in de rechtbank wilt komen te staan, is het mogelijk om voor een gezamenlijke advocaat te kiezen.

Bij een gezamenlijke scheiding dienen beide echtgenoten duidelijke afspraken te kunnen maken over de gevolgen van de scheiding. Het is in dat geval derhalve van belang dat de communicatie tussen beide echtgenoten goed is. Binnen dit traject wordt u professioneel begeleidt door een ervaren advocaat/mediator. De advocaat zal de echtscheiding juridisch in zijn geheel met u doorlopen en de gevolgen van de echtscheiding vastleggen in een echtscheidingsconvenant en, indien er sprake is van minderjarige kinderen, worden de afspraken over de zorg- en opvoedingstaken vastgelegd in een ouderschapsplan. De advocaat stuurt het echtscheidingsverzoek tezamen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan  naar de rechtbank, nadat het door beide echtgenoten is goedgekeurd.

Het voordeel hiervan is dat u niet tegenover elkaar komt te staan in de rechtbank en dat hierdoor de echtscheiding in goede harmonie en snel en voordelig wordt geregeld.

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant staan de afspraken die u samen met uw ex-partner maakt met betrekking tot de scheiding. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, waarin de gevolgen van de echtscheiding beschreven staan. Kwesties zoals partner- of kinderalimentatie, verdeling huwelijkse goederengemeenschap dan wel afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, afspraken met betrekking tot pensioen en fiscaliteiten moeten hierbij geregeld worden.

Een echtscheidingsconvenant zorgt voor helderheid en houvast voor de toekomst. Het voordeel van een echtscheidingsconvenant is ook dat de afspraken daarin door uw advocaat in rechte kunnen worden afgedwongen wanneer uw ex-echtgenoot deze niet nakomt.