085 401 22 92

Verbreking samenwoning

Wanneer u samenwoont met uw partner en uw relatie althans samenleving met deze partner wilt verbreken, dan gelden er doorgaans andere regels dan wanneer u gehuwd bent dan wel een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Wanneer er sprake is van een samenlevingsovereenkomst, dan moet deze officieel beëindigd worden. De afspraken over de gevolgen van het verbreken van de relatie staan in dat geval vaak in de samenlevingsovereenkomst zelf.

Indien er geen samenlevingsovereenkomst is gesloten, behoudt ieder zijn of haar eigen bezittingen en schulden. Er kan pas een gemeenschap ontstaan als er binnen de samenlevingsovereenkomst gezamenlijke zaken worden gekocht. Wanneer dit zo is, dan moeten deze zaken bij beëindiging van de samenwoning verdeeld worden.

Bij verbreking van de samenwoning is er geen verplichting om in het levensonderhoud van uw ex-partner te voorzien. Indien er gezamenlijke kinderen zijn, zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden, meer specifiek over alimentatie en de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. De afspraken met betrekking tot de kinderen kunt u opnemen in een ouderschapsplan. Meester in Recht kan u daarbij helpen.