085 401 22 92

Echtscheiding eenzijdig

Indien beide echtgenoten er samen niet uitkomen en geen goede afspraken kunnen maken met betrekking tot bijvoorbeeld de zorg- en opvoedingstaken of de boedelverdeling, dan is het mogelijk om ieder een eigen advocaat in de arm te nemen.

In voorkomend geval bespreekt u de gevolgen van de eenzijdige echtscheiding ieder met uw eigen advocaat. Samen met uw advocaat gaat u in gesprek over uw wensen en of deze wensen ook redelijk en haalbaar zijn. Hierna wordt namens u door uw advocaat een echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. De andere echtgenoot mag hierop reageren en de rechtbank zal vervolgens beslissen op de wensen en eisen van de beide echtgenoten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over wie er in de echtelijke woning blijft wonen, aan wie de auto wordt toebedeeld en of, en zo ja, hoeveel alimentatie er wordt betaald, maar nog belangrijker dan dat over hoe de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot eventuele minderjarige kinderen worden geregeld.