085 401 22 92

Ouderlijk gezag

Als u ouder bent van minderjarige kinderen, dan hebt u het recht om belangrijke beslissingen voor uw kinderen te nemen. Meestal oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit. Het is tevens mogelijk dat één ouder of zelfs een derde het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.

Wie het ouderlijk gezag over het kind (kunnen) hebben, bepaalt de wet. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, krijgt u automatisch het ouderlijk gezag wanneer er een kind wordt geboren. De man is in die gevallen automatisch ook de juridische vader.

Na een echtscheiding behouden beide ouders van de kinderen het ouderlijk gezag, tenzij de rechter anders bepaald.

Indien u niet getrouwd bent en er geen sprake is van een geregistreerd partnerschap, krijgen beide ouders niet automatisch het ouderlijk gezag. In dat geval heeft alleen de moeder het gezag. Als u desondanks samen het gezag wilt uitoefenen, zal er bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag moeten worden ingediend. Ook in deze situatie moet u als vader (of duomoeder) voorafgaand het kind erkend hebben.

Indien u als moeder niet getrouwd en meerderjarig bent, krijgt u automatisch het ouderlijk gezag.

Bij Meester in Recht bent u aan het juiste adres voor alle gezagsgerelateerde zaken, zoals het verkrijgen van ouderlijk gezag, dan wel beëindiging daarvan en alle daarmee samenhangende zaken.