085 401 22 92

Ouderschapsplan

Wanneer u een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank, is het verplicht om daarbij een ouderschapsplan in te dienen.

Indien u op bepaalde punten geen overeenstemming bereikt, zult u de rechtbank moeten verzoeken om over die zaken een beslissing te nemen. De rechter zal altijd beslissen in het belang van de kinderen, nadat er een belangenafweging heeft plaatsgevonden en nadat eventuele kinderen ouder dan 12 jaar zijn gehoord.

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Het ouderschapsplan moet in ieder geval de volgende zaken bevatten:

  • op welke wijze de kinderen zijn betrokken bij het maken van het ouderschapsplan;
  • hoe en hoe vaak u elkaar informeert met betrekking tot de kinderen;
  • hoe u samen belangrijke beslissingen neemt met betrekking tot uw kinderen;
  • hoe de kosten voor de opvoeding en zorg worden verdeeld (kinderalimentatie);
  • hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden (zorgregeling) of hoe u de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling).

Meester in Recht adviseert en begeleidt u graag met betrekking tot te maken afspraken om daarmee onduidelijkheden en onenigheid te voorkomen.