085 401 22 92

Over Meester in Recht

Meester in Recht zet zich 100% in voor uw zaak. Wij zijn een betrokken advocatenkantoor in ‘s-Hertogenbosch, gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht en arbeidsrecht. Het kantoor is opgericht door Özlem Aydogan.

Onze missie

Juridische bijstand voor ondernemers en particulieren, van advies tot procedure: Meester in Recht streeft ernaar haar cliënten optimaal bij te staan en te ontzorgen, iedere dag opnieuw!

Onze visie

Meester in Recht staat voor transparante, kwalitatieve juridische dienstverlening, waarbij een betrokken team de cliënt centraal stelt. Onze visie is vertaald in vier kernwaarden, op basis waarvan alle werkzaamheden worden uitgevoerd.

Onze kernwaarden

 1. Klantgericht
  Meester in Recht stelt de cliënt en diens belangen centraal. Uw zaak wordt grondig met u doorgesproken, waarbij er niet alleen ruimte is voor de (juridische) feiten, maar ook voor uw verhaal en uw beleving daarvan. Meester in Recht biedt naast uitstekende juridische dienstverlening ook een luisterend oor, neemt initiatief en ontzorgt zoveel als mogelijk.
 2. Deskundig
  Meester in Recht verstaat haar vak en ontwikkelt zich voortdurend. Ieder jaar behaalt Meester in Recht minstens de vereiste opleidingspunten op het vlak van de rechtsgebieden waarop Meester in Recht actief is en neemt het kantoor deel aan intervisie.
 3. Transparant
  Meester in Recht hecht veel waarde aan transparantie en open communicatie. Zo worden vooraf heldere afspraken gemaakt met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Voorafgaand aan een procedure worden niet alleen uw kansen, maar ook de risico’s besproken. Op deze manier weet u altijd waar u aan toe bent.
 4. Resultaatgericht
  Meester in Recht spant zich actief in om, telkens opnieuw, het hoogst haalbare resultaat voor de cliënt te behalen. Daarbij gaat het kantoor recht op het doel af. Zowel in als buiten rechte staat Meester in Recht voor haar cliënten.