085 401 22 92

Algemene Voorwaarden

Veel bedrijven maken gebruik van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunt u zien als een bijzondere afspraak of voorwaarde die standaard in een overeenkomst wordt opgenomen.

In het Burgerlijk Wetboek staan niet alleen regels met betrekking tot de inhoud van algemene voorwaarden, maar ook regels over de wijze waarop de wederpartij geïnformeerd moet worden over het bestaan en de inhoud ervan. Wat betreft de inhoud van algemene voorwaarden is een van de hoofdregels dat deze niet onredelijk bezwarend mogen zijn voor de klant. Daarmee wordt bedoeld dat de wetgever heeft bepaald dat u niet zomaar bepaalde risico’s mag uitsluiten of bepaalde wettelijke rechten van de klant uit de overeenkomst mag weglaten.

Deze bepalingen zijn in de grijze en zwarte lijst opgenomen. In de zwarte lijst staan de bedingen die onredelijk bezwarend zijn en in de grijze lijst worden de bedingen genoemd waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk bezwarend zijn. Het verschil tussen de zwarte en grijze lijst zit in de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Dat is bij een beding uit de grijze lijst mogelijk, maar bij een beding uit de zwarte lijst niet. Mocht het beding uit de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, dan is dat beding vernietigbaar.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op met Meester in Recht, wij adviseren u graag!