085 401 22 92

Kinderalimentatie

Als uw relatie eindigt, is het van belang dat u samen afspraken maakt over de kosten voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren).

In beginsel wordt kinderalimentatie betaald door de niet-verzorgende ouder aan de verzorgende ouder bij wie het kind hoofdverblijf heeft. Het betalen van kinderalimentatie is in beginsel verplicht tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Als een kind, na het bereiken van de achttienjarige leeftijd, al eerder financieel onafhankelijk wordt, doordat hij of zij bijvoorbeeld een baan of uitkering heeft, dan kan de kinderalimentatie mogelijk al eerder worden beëindigd.

De hoogte van kinderalimentatie kunt u samen overeenkomen, maar u kunt dit ook door de rechter laten vaststellen. In een ouderschapsplan worden de afspraken omtrent de hoogte en duur van de kinderalimentatie vastgelegd.

Dat bepaalde omstandigheden wijzigen is natuurlijk ook denkbaar. Dit is vaak afhankelijk van de financiële situatie van u, uw ex-partner en uw kinderen. Ook kan er sprake zijn van een samengesteld gezin, waarbij u vanwege bijvoorbeeld het aangaan van een nieuw huwelijk onderhoudsplichtig bent voor de kinderen welke uit dit huwelijk zijn voortgekomen. Ook kan er sprake zijn van bijvoorbeeld ontslag, pensioen of hogere vaste lasten. Door voornoemde situaties kan uw draagkracht kleiner worden. In voorkomend geval kan Meester in Recht een herberekening maken en deze aan de rechtbank voorleggen, met het verzoek de alimentatie te wijzigen.