085 401 22 92

Alimentatie

Na het verbreken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bestaat er voor verschillende mensen recht op alimentatie.

Dit geldt voor ex-echtgenoten, ex-geregistreerde partners en kinderen tot en met 21 jaar. Als u na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap een bijdrage nodig hebt om in uw levensonderhoud te voorzien danwel een bijdrage nodig hebt voor de zorg- en opvoeding van uw kinderen, kan het zijn dat u recht hebt op partner- of kinderalimentatie.

Er bestaat een wettelijke onderhoudsplicht voor ondergenoemde:

  • echtgenoten en ex-echtgenoten;
  • geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
  • ouders en kinderen;
  • stiefouders en partners van ouders die samen met de ouder het gezag over het kind hebben of hadden en die zelf geen kinderen hebben.