085 401 22 92

Ondertoezichtstelling

Wanneer uw kind onder toezicht wordt gesteld, wordt uw gezag over uw kind beperkt. Een ondertoezichtstelling (OTS) kan worden uitgesproken door de kinderrechter, wanneer er in uw gezin (opvoedings)problemen voorkomen die de ontwikkeling van uw kind ernstig bedreigen en hulp in een vrijwillig kader geen optie (meer) is.

De Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling (jeugdzorg) of het Openbaar Ministerie kan de kinderrechter verzoeken om een OTS uit te spreken. Besluit de kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen, dan wordt de OTS uitgevoerd door een gecertificeerde instelling die een gezinsvoogd toewijst.

De taak van de gezinsvoogd is om u en uw kind te begeleiden en de situatie waarin uw kind opgroeit te verbeteren. U bent samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind. Belangrijke beslissingen over uw kind moet u eerst bespreken met de gezinsvoogd.

Een OTS duurt maximaal 12 maanden. De duur van de OTS wordt bepaald door de kinderrechter. De kinderrechter kan de OTS steeds met 1 jaar verlengen tot uw kind 18 jaar is.

Als er een verzoek wordt ingediend bij de kinderrechter voor een OTS, dan wordt er een zitting gepland bij de rechtbank. De rechtbank nodigt de ouders uit voor deze zitting, zodat zij hun mening over het verzoek om OTS kunnen geven. Het raadzaam dat u zich laat bijstaan door een advocaat. Indien de kinderrechter een OTS uitspreekt en u tegen deze uitspraak in hoger beroep wilt komen, dan is het zelfs verplicht dat u zich laat bijstaan door een advocaat.

Is er een verzoek tot OTS van uw kind ingediend of wilt u in hoger beroep komen tegen een uitgesproken OTS? Neem dan contact op met Meester in Recht. Meester in Recht heeft uitgebreide ervaring met dergelijke procedures.