085 401 22 92

Ontslag

Om tot een rechtsgeldig ontslag te komen dient de werkgever rekening te houden met diverse wettelijke bepalingen.

De werkgever moet bijvoorbeeld toestemming vragen aan het UWV voordat hij overgaat tot opzegging. Ook kan de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Als de werkgever eenmaal toestemming krijgt om op te zeggen, dan dient hij rekening te houden met de geldende opzegtermijnen uit de wet of CAO. Bij het niet in acht nemen van deze opzegtermijnen kan een werknemer recht hebben op schadevergoeding.

Naast verplichtingen voor de werkgever bestaan er ook verplichtingen voor de werknemer. Het UWV kan een sanctie opleggen aan de werknemer indien hij verwijtbaar werkloos wordt. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de werknemer een collega mishandelt of zich schuldig maakt aan diefstal.

Als uw werkgever u op staande voet ontslaat of verkeerde opzegtermijnen in acht neemt, is het verstandig om zo snel mogelijk actie te ondernemen en Meester in Recht in te schakelen.