085 401 22 92

Uithuisplaatsing

Op het moment dat de ondertoezichtstelling (OTS) niet het gewenste resultaat oplevert of als de betrokken instanties vanaf het begin de OTS niet doeltreffend achten, dan komt uithuisplaatsing als alternatief in beeld.

In tegenstelling tot een OTS blijft het kind bij een uithuisplaatsing niet langer bij de ouders wonen: Het kind wordt in een pleeggezin of instelling geplaatst. Gedurende deze periode houdt de gezinsvoogd contact met de ouders en het kind. Uithuisplaatsing wordt beëindigd wanneer alle partijen van mening zijn dat het kind veilig terug naar huis kan keren.

Is er een verzoek tot uithuisplaatsing van uw kind ingediend of wilt u in hoger beroep komen tegen een uitgesproken uithuisplaatsing? Neem dan contact op met Meester in Recht. Meester in Recht heeft uitgebreide ervaring met dergelijke procedures.