085 401 22 92

Partneralimentatie

Indien een van de ex-echtgenoten een bijdrage nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien, kan het voorkomen dat de andere ex-echtgenoot partneralimentatie moet betalen.

Ex-echtgenoten hebben een verplichting naar elkaar om elkaar te onderhouden. De afspraken met betrekking tot partneralimentatie kunnen worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of door de rechter worden vastgelegd en/of gewijzigd. Ex-echtgenoten kunnen samen de hoogte van de partneralimentatie overeenkomen. Indien dit niet lukt, kan de rechter hierover uitspraak doen.

Bij het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Hierna wordt er gekeken of er een aanvulling nodig is op deze behoeften in de vorm van partneralimentatie. Natuurlijk wordt er door de rechter ook gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De maximale duur van de partneralimentatie bedraagt 5 jaar. Indien het huwelijk minder dan 10 jaren heeft geduurd, is de maximale duur korter. In dat geval is de maximale duur de helft van de duur van het huwelijk. Dus als u bijvoorbeeld 8 jaren getrouwd bent geweest, is de maximale duur van partneralimentatie 4 jaren.  Op de nieuwe regels zijn er uitzonderingen, te weten:

  • als er kinderen zijn, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden;
  • indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar  heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar AOW zal ontvangen, dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt;
  • indien de echtgenoot/ geregistreerde partner vóór 1 januari 1970 is geboren,  het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar heeft geduurd en pas over meer dan 10 jaar recht bestaat op AOW, dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Meester in Recht is bijzonder ervaren op het gebied van alimentatie- en draagkrachtberekeningen, het voeren van procedures met betrekking tot vaststelling, wijziging of beëindiging partner- en/of kinderalimentatie, en kan u daar bij uitstek over adviseren.