085 401 22 92

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht (ook wel het contractrecht genoemd) is een veelomvattend rechtsgebied binnen het burgerlijk recht.

Een verbintenis kan voorvloeien uit de wet, waarbij te denken valt aan een onrechtmatige daad jegens een ander waardoor men verplicht is de toegebrachte schade te vergoeden, een overeenkomst, het kopen van een woning of een natuurlijke verbintenis, zoals het winnen van een onderlinge weddenschap.

Het verbintenissenrecht heeft betrekking op de rechten en plichten die gelden tussen personen en entiteiten die met elkaar een contract of overeenkomst zijn aangegaan en op de rechten en plichten die uit de wet voortvloeien. Wij helpen u graag met onder meer de volgende verbintenisrechtelijke zaken:

Benieuwd wat Meester in Recht op het gebied van verbintenissenrecht voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.