085 401 22 92

6 mei 2020

Bewijsstukken essentieel bij aantonen behoeftigheid partneralimentatie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (NL:GHARL:2020:6828) beoordeelde recent dat een vrouw zelf in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit omdat de vrouw niet met bewijsstukken kon aantonen dat zij behoeftig is. Meester in Recht legt in dit blog uit wat er speelde.

Wat was het geval?

In de zaak rondom de partneralimentatie was het volgende het geval.

De vrouw verzocht in de echtscheidingsprocedure om een uitkering tot levensonderhoud (partneralimentatie). Dit ten laste van de man. De rechtbank wees haar verzoek af. De vrouw ging in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Zij verzocht het hof om alsnog partneralimentatie vast te stellen.

Wat staat er in de wet?

De rechter kan in een echtscheidingsprocedure aan een echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen. Dit voor rekening van de andere echtgenoot (artikel 1:157 lid 1 BW (oud); vanaf 1 januari 2020 artikel 1:156 lid 1 BW). De echtgenoot die voor partneralimentatie in aanmerking wil komen, heeft onvoldoende inkomsten voor zijn levensonderhoud, en kan die ook niet in redelijkheid verwerven.

Het hof moet in deze zaak de volgende beslissingen nemen:

  • Hoe hoog zijn de uitgaven of reserveringen die de vrouw voor haar levensonderhoud mag doen (behoefte)?
  • Heeft de vrouw voldoende inkomsten of kan zij voldoende inkomsten hebben om dat zelf te betalen (behoeftigheid)?
  • Kan de man het bedrag dat de vrouw nodig heeft betalen (draagkracht)?

Als de vrouw voldoende inkomsten heeft, is het derde punt niet meer aan de orde.

Wat vindt het hof?

Bij de behoeftigheid van de vrouw gaat het hof niet mee met het verzoek van de vrouw. De vrouw ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. De vrouw stelt dat de gemeente haar heeft vrijgesteld van arbeid en van de verplichting te solliciteren. Echter, de vrouw heeft nagelaten schriftelijke bewijsstukken te overleggen, waardoor het hof en de man de stelling van de vrouw niet kunnen controleren. Verder voert de vrouw aan dat zij de Nederlandse taal niet machtig is. Volgens het hof is dit geen reden om niet te werken. Verder liet de vrouw niet zien waar ze heeft gewerkt of welke opleiding ze heeft gevolgd.

Kortom, het hof vindt net als de rechtbank dat de vrouw niet goed uitlegt waarom zij niet kan werken en in haar behoefte kan voorzien. Het hof moet er daarom van uitgaan dat de vrouw voldoende kan verdienen om in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

Wat is de conclusie van Meester in Recht?

Het komt erop neer dat bij de toekenning van partneralimentatie bewijsstukken essentieel zijn om de behoeftigheid te onderbouwen. Het enkel ontvangen van een bijstandsuitkering maakt iemand niet behoeftig. De vrouw heeft in de zaak nagelaten om met onderliggende stukken te bewijzen dat zij niet kan werken en dat er geen uitzicht is op een hoger inkomen.

Vragen over de vaststelling of wijziging van partneralimentatie?

Heb je zelf een vraag over partneralimentatie? Meester in Recht is gespecialiseerd in partneralimentatie. Mail je vraag naar info@meesterinrecht.nl of bel naar 073-704021.

Actuele nieuwsberichten

Blijf op de hoogte

Achternaam kind wordt niet altijd gewijzigd
28 april 2022

Achternaam kind wordt niet altijd gewijzigd

De achternaam is heel belangrijk voor de identiteit van een persoon. Wanneer een achternaam volgens [...]

Lees meer
Geen omgang vanwege aanhoudende agressie
9 maart 2022

Geen omgang vanwege aanhoudende agressie

Recentelijk heeft Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2022:361) geoordeeld dat het vaststellen van een omgangsregeling niet in het [...]

Lees meer
Vervangende toestemming vaccinatie bij kinderen
6 december 2021

Vervangende toestemming vaccinatie bij kinderen

De vraag of minderjarige kinderen ook gevaccineerd mogen / moeten worden is recent een uitvoerig [...]

Lees meer