085 401 22 92

9 maart 2022

Geen omgang vanwege aanhoudende agressie

Recentelijk heeft Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2022:361) geoordeeld dat het vaststellen van een omgangsregeling niet in het belang van de kinderen is vanwege de aanhoudende persoonlijke problematiek en agressie van de vader. In het verleden is vader omgang ontzegd wegens zijn persoonlijke problematiek en persoonlijkheidsstoornis, waaronder agressieve gedragingen jegens de moeder.

De man stelt inmiddels aan zijn problematiek te hebben gewerkt met behulp van een psycholoog en zijn leven weer op orde te hebben. De vader heeft de rechtbank verzocht om nu alsnog een omgangsregeling vast te stellen met zijn kinderen.

De vrouw stelt dat er niets is veranderd. Zij heeft in het verleden met een gezinsvoogd getracht het contact met de man te herstellen, maar dit was door de handelingen van de man tevergeefs. Bovendien heeft de man geen bewijs aangeleverd voor zijn behandelingen en het resultaat daarvan. Ook de Raad voor de Kinderbescherming pleit ervoor om het contact tussen de kinderen en de man niet te herstellen, omdat de man geen bewijs heeft aangeleverd voor de verbetering van zijn situatie.

De rechtbank heeft het verzoek van de vader afgewezen. Volgens de rechtbank heeft de vader niet  bewezen dat er veranderingen zijn ten aanzien van zijn agressieproblematiek. Ook de dreigende  e-mails die de man heeft verzonden aan de advocaat van de vrouw en de intimiderende houding van de man ter zitting getuigen niet van veranderingen.  Naar het oordeel van de rechtbank is het risico te groot dat er een terugval plaatsvindt in het destructieve interactiepatroon, waaronder agressie tijdens omgangsmomenten. Het vaststellen van een omgangsregeling acht de rechtbank niet in het belang van de kinderen.

In beginsel hebben ouders recht op omgang met hun kinderen. Het is echter mogelijk dat omgang niet in het belang is van de kinderen. In een dergelijk geval kan de rechtbank beslissen dat er geen omgangsregeling wordt vastgesteld, dan wel dat een bestaande omgangsregeling wordt beëindigd. Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat de rechtbank bij de beoordeling van deze vraag ook rekening houdt met het gedrag van de ouder. De rechtbank kan dus besluiten omgang te onthouden wanneer een ouder kampt met agressieproblematiek en het niet in het belang van de kinderen is om een omgangsregeling vast te stellen.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het laten vaststellen dan wel wijzigen van een omgangsregeling, neem dan  contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Actuele nieuwsberichten

Blijf op de hoogte

Achternaam kind wordt niet altijd gewijzigd
28 april 2022

Achternaam kind wordt niet altijd gewijzigd

De achternaam is heel belangrijk voor de identiteit van een persoon. Wanneer een achternaam volgens [...]

Lees meer
Vervangende toestemming vaccinatie bij kinderen
6 december 2021

Vervangende toestemming vaccinatie bij kinderen

De vraag of minderjarige kinderen ook gevaccineerd mogen / moeten worden is recent een uitvoerig [...]

Lees meer
Moeder worden in een lesbische relatie
5 november 2021

Moeder worden in een lesbische relatie

Wanneer een man en een vrouw getrouwd zijn en samen een kind krijgen, worden zowel [...]

Lees meer