085 401 22 92

4 november 2020

Wijziging ouderlijk gezag

Als de ouders gehuwd zijn geweest dan wel een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en daaruit zijn kinderen geboren, voeren de ouders samen het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen (art. 1:251a BW). Het is mogelijk dat de ouders, of een van hen, de rechtbank verzoekt om één ouder alleen te belasten met het ouderlijk gezag. Dit verzoek kan veel met zich mee brengen, vooral als dit een eenzijdig verzoek is en de andere partij het hier niet mee eens is.

Ingevolge artikel 1:253n BW kan de rechter het gezamenlijk gezag beëindigen. De rechter kan dit bepalen in de volgende situaties:

  • Indien er een onaanvaardbaar risico is dat de kinderen klem of verloren zouden raken tussen de ouders en er geen verwachting bestaat van verbetering binnen afzienbare tijd, of
  • Een wijziging van het gezag als noodzakelijk wordt gezien in het belang van het kind.

Dit blijkt uit een recente zaak, uitgesproken door de rechter op 17 februari 2021.

In deze zaak speelde het navolgende. De ouders hebben het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen. De ouders zijn gescheiden. Sinds hun scheiding zijn zij niet meer in staat om met elkaar te communiceren en gezamenlijke beslissingen over de kinderen te nemen. Hieruit kan worden afgeleid dat beide kinderen klem zitten tussen hun ouders. Ook een ondertoezichtstelling heeft de situatie niet verbeterd. De moeder stelt dat het ook anderszins in het belang van de kinderen noodzakelijk is dat het gezag wordt gewijzigd. Beide minderjarige kinderen verklaren meerdere keren dat de vader seksueel grensoverschrijdende handelingen met hen heeft verricht. De minderjarige kinderen hebben al een geruime tijd geen contact meer met hun vader en houden dit ook graag zo. De vader stelt dat na de scheiding zijn contact met beide kinderen goed was, maar dat hij opzettelijk door de moeder uit de kinderen hun leven is gebannen. De vader wil betrokken blijven bij het leven van de kinderen, maar legt zich neer bij het feit dat hij geen contact meer heeft met de kinderen.

In principe zal het gezag over beide kinderen gezamenlijk zijn, maar de praktijk wijst echter uit dat de ouders niet in staat zijn langer gezamenlijk het gezag uit te oefenen. Het hof heeft dan ook de verwachting dat de huidige situatie niet meer zal veranderen. Het hof meent tevens dat de beschuldigingen richting de vader doorslaggevend zijn om het verzoek van de moeder toe te staan. De leeftijd van de kinderen wordt meegenomen bij de beslissing van het hof. Volgens het hof zijn beide kinderen bestendig in hun wens dat de moeder alleen het gezag zal krijgen. Het hof is dan ook van mening dat een wijziging van het gezag noodzakelijk is. Het hof kent dan ook het eenhoofdig gezag toe aan de vrouw.

Kortom, het belang van de kinderen staat voorop en het ouderlijk gezag dient te worden uitgeoefend door ouders waarbij de kinderen graag in de buurt zijn.

Indien u vragen heeft omtrent het aanvragen of wijzigen van ouderlijk gezag kunt u contact opnemen met Meester in Recht. Wij helpen u graag.

Actuele nieuwsberichten

Blijf op de hoogte

Achternaam kind wordt niet altijd gewijzigd
28 april 2022

Achternaam kind wordt niet altijd gewijzigd

De achternaam is heel belangrijk voor de identiteit van een persoon. Wanneer een achternaam volgens [...]

Lees meer
Geen omgang vanwege aanhoudende agressie
9 maart 2022

Geen omgang vanwege aanhoudende agressie

Recentelijk heeft Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2022:361) geoordeeld dat het vaststellen van een omgangsregeling niet in het [...]

Lees meer
Vervangende toestemming vaccinatie bij kinderen
6 december 2021

Vervangende toestemming vaccinatie bij kinderen

De vraag of minderjarige kinderen ook gevaccineerd mogen / moeten worden is recent een uitvoerig [...]

Lees meer